SOV GODT – en indføring i Yoga Nidra

Yoga Nidra er for mig langt mere end afslapning, meditation og et hurtigt ‘power nap’. Det er simpelthen blevet den mest betydningsfulde pause, jeg kan give min hjerne i en travl hverdag – og nu har forskningen en god idé om, hvad der sker i hjernen under Yoga Nidra – og hvorfor teknikken er så helende på krop og sind.

Yogiens dybeste søvn
Ordet Nidra betyder ‘søvn’. I de gamle yogaskrifter – Upanishaderne – fortælles om 4 forskellige bevidsthedsstadier. 1) Vågen (jagrat) 2) Drømme (svapna) 3) Dyb søvn (shushupti) 4) Et fjerde stadie, hvor de tre andre stadier ‘kommer og går’ – hvor man som individ rent faktisk observerer de andre tre tilstande – uden kontrol. Og i yogaen er Yoga Nidra et af redskaberne til at opnå dette fjerde stadie – men også brugen af AUM mantra kan være den direkte vej til det fjerde stadie. I bogen ‘The Philosophy of Yoga Nidra’ (Pierre Bonasse, 2015) er der givet følgende smukke forklaring af det fjerde stadie af hjernens ydeevne:

They consider the Fourth to be that which is not conscious of the internal world, nor conscious of the external world, nor conscious of both the worlds, nor a mass of consciousness, nor conscious, nor unconscious, which is unseen, beyond empirical dealings, beyond the grasp (of the organs of action), uninferable, unthinkable, indescribable; whose valid proof consists in the single belief in the Self, in which all phenomena cease; and which is unchanging, auspicious, and non-dual. That is the Self, and That is to be known.’

Denne fjerde tilstand kaldes også ud fra de ‘The Eight Limbs of Yoga’ (af Patanjali) for den ultimative afbalancerede livstilstand ‘Samadhi’.

Forskellen mellem meditation og Yoga Nidra
Meditation giver den vidunderlige tilstand af ikke længere at være ‘styret’ af sine tanker – men derimod at kunne ‘observere’ dem. Passivt! Men meditation kan være en udfordring for mange. Det kan være hårdt at sidde i længere tid, og tankerne kan fylde så meget under meditationen, at det kræver intensiv træning og vedholdenhed at ‘lære’ at nyde meditation. Yoga Nidra er lettere – langt de fleste oplever allerede første gang at give slip på tankerne – lade dem passere ind og ud, som det passer dem – og opleve den vågne tilstand af blot ‘ at være’ og slet ikke skulle foretage sig noget. Over-hovedet!

Yoga Nidra er ‘søvn’, og søvn er ikke noget, vi behøver at lære. Det er vi født til at kunne – det er allerede en naturlig del af vores system.

Det viser sig, at i meditation arbejder hjernen med primært én slags hjernebølger, mens det er andre bølgefrekvenser, der dominerer under Yoga Nidra.

Hjerneforskningen taler sit tydelige sprog
Yoga Nidra nedsætter hjerneaktiviteten til at efterligne en meget dyb søvn. Det er under den dybe søvn, vi restituerer, og 45 minutters Yoga Nidra har vist, at krop og sind genoplades som havde vi sovet i 3 timer!

Vi har fire forskellige stadier af hjernebølger, der hver især er dominerende indenfor de fire føromtalte bevidsthedstadier.

  • Vågen/mental aktivitet: Beta/gamma hjernebølger (beta 13-100 Hz, gamma 40-70 Hz)
  • Drømme / afslapning: Alfa (8-12 Hz)
  • Dyb søvn: Theta (4-7 Hz)
  • Det fjerde stadie / Yoga Nidra: Alfa/theta/delta (0,5-12 Hz)

I en normal hjerne bevæger vi os ind-og-ud af de tre første stadier efter behov gennem døgnet. Mens vi er vågne, interagerer vi med omgivelserne – og skal hele tiden forholde os til at ‘indgå’ i en sammenhæng – også følelsesmæssigt. Her dominerer beta-bølgerne, men når vi virkelig skal koncentrere os, huske noget, lære noget – så flukturerer gamma-bølgerne.

Det er alfa-bølgerne, der tager over i indsovningsfasen, under søvn og i drømmestadiet. Bare ved at lukke øjnene og fx. visualisere en rolig stemning på en smuk, hvid sandstrand – kan man fremkalde alfa-tilstanden. Alfa-hjernebølgerne beroliger og er derfor også prominente under meditation. De kan fortrinsvis måles i den bageste del af hjernen. Hjerneforskning viser også tydeligt, at tilstande som søvnløshed, stress og angst har en lav tilstedeværelse af alfabølger.

I dybere meditative tilstande fremkommer de langsomme theta-bølger. De er forbundet med den dybe søvn og dyb afslapning – men sjovt nok måler man også thetabølger hos specielt vågne børn, kunstnere og opfindere! Theta-bølger er altafgørende, når vi skal lære en stor mængde på kort tid – og huske at lagre det hele.

Under Yoga Nidra kan vi opnå en hjerneaktivitet som fortrinsvis er baseret på theta-bølger. Vi er vågne, vi hører yogalæreren, men vi har ingen intentioner om at respondere. Vi lader bare alting passere forbi. Og endnu dybere – i delta-stadiet – oplever vi en tilstand af, at bevidstheden ophæves et øjeblik – at vi befinder os i et rum af ‘ingenting’. Og det er her kroppen begynder at restituere og heale sig selv. Organerne udrenser og kroppens celler får ro til at genfinde balance (homeostase). Kortisol niveauet (stresshormon) falder betragteligt og væksthormonet HGH stiger, – og HGH har direkte indflydelse på opbygning af knogler og muskler, nedbrydning af fedt samt styrkelse af immunsystemet.

Tænk at vi bevidst kan søge at heale os selv – gennem Yoga Nidra! For den dårlige nyhed er nemlig, at evnen til at komme ned i theta/delta-stadiet mindskes med alderen og kan faktisk være en af årsagerne til, at vi ældes. Nogen hurtigere end andre. Det er måske netop derfor, at en af den ayurvediske sundhedsfilosofis grundregler er: Sørg for at have en regelmæssig søvn – og gerne fra kl. 22:00-6:00.

Yoga Nidra: En detox-kur for hjernen
Hvis du interesserer dig specielt for hjernens mulige ‘udrensning og dyb søvn’ samt potentielle sammenhænge med blandt andet sygdomme som Alzheimers, så kan jeg anbefale denne nye, spændende artikel i Videnskab.dk (22.06.2020). Artiklen omhandler ikke direkte Yoga Nidra – men det er tankevækkende, at forskningen nu viser, at hjernen renser sig selv under en dyb søvn – og at søvnen derigennem kan have en afgørende indflydelse på vores almene helbredstilstand og potentielle risiko for at udvikle sygdomme.

Hvordan praktiseres Yoga Nidra?
Yoga Nidra praktiseres som en guidet meditation. Yogalæreren eller indtaleren (hvis det er en lydafspilning, (se eventuelt www.yogalive.dk) taler overraskende meget og med monoton stemmeføring og opbygger sin guidance efter en bestemt teknik. Herved forbliver vi vågne samtidig med, at hjernebølgerne – og dermed hjerneaktiviteten – bliver så langsom, at vi går ind i en dyb meditativ tilstand.

Hver gang du føler dig udkørt og træt, kan en guidet Yoga Nidra få dig tilbage på sporet. Yoga Nidra afløser ikke en god nats søvn, men den kan være et redskab i hverdagen til at afstresse, berolige, afbalancere og i det hele taget give os den pause, som vi alle sammen har brug for – og fortjener.